slide

Podlahové topení

Podlahové topení je nízkoenergeticý topný systém, pracující na nízkoteplotním spádu. (do 45°C) Při použítí topení v podlaze získáte rovnoměrnou tepelnou pohodu, bez nepříjemných přechodů tepla. Už vám, nebudou překážet radiátory v místech kam byste chtěli umístit postel, při vytírání, ideální pro...

Číst dále...
slide

Solární systémy

  Co to jsou solární systémy? Solární systémy pracují na principu přeměny sluneční energie na teplo, které předávají do teplonosné kapaliny a tuto tepelnou energii je možné dále využít. Oproti ostatním obnovitelným i neobnovitelným zdrojům dokáže dodávat energii téměř zadarmo, bez dalších výrazných...

Číst dále...
slide

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla Aquarea vzduch-voda. Jak to funguje? Systém Aquarea tedy využívá k vytápění a chlazení energii, která vás nic nestojí. Elektrickou energii potřebuje jen k pohonu kompresoru, řídicí elektroniky, čerpadel a v případě velmi nízké venkovní teploty pro topné těleso. Výsledkem...

Číst dále...
slide

Krbové teplovodní vložky a kamna

  Moderní krbové vložky Romotop  Krby a krbové vložky již dávno nejsou pouhým dekoračním prvkem interiérů, ale staly se z nich moderní úsporné zdroje tepla a to jak pro vytápění objektů, tak i pro přípravu teplé vody. Z hlediska ročních nákladů na vytápění jde o zdroj,...

Číst dále...

Zelená dotace

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.

 

 

 

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje 21.10.2015. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.

OBLASTI PODPORY

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015 Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. 12. 2021 Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

PRAVIDLA

Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).

Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz.

Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.

Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů. (vyplácena až po dokončení realizace opatření).

U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele v rámci této výzvy je 5 mil. Kč.

 

Informace ke stáhnutí: